Tuesday, August 16, 2022
Phân tích kỹ thuật là gì?

Phân tích kỹ thuật là gì?

Phân tích kỹ thuật phương pháp dự báo biến động giá Phân tích kỹ thuật trong một trong những phương pháp dự báo biến động giá được sử dụng rộng rãi nhất. Cơ sở đằng…
Mô hình nến Hammer

Mô hình nến Hammer

Có một loạt các chỉ báo kỹ thuật, biểu đồ và mô hình nến cung cấp tín hiệu cho người mới và các nhà giao dịch có kinh nghiệm. Hôm nay chúng ta sẽ tập…
Cách giao dịch các chỉ số

Cách giao dịch các chỉ số

Các chỉ số chứng khoán cho biết những thay đổi về giá trị của một số nhóm cổ phiếu nhất định. Một chỉ số phản ánh sự năng động và trạng thái hiện tại của…
Trading CFDs: How to Get Started?

Trading CFDs: How to Get Started?

If you regularly follow a financial news channel, chances are you’ll often hear stock market pundits talking about stocks, bonds, or commodities like gold or oil. These are tools that are common and familiar to…
Sàn giao dịch Exness

Sàn giao dịch Exness

Được thành lập vào năm 2008, Tập đoàn Exness (Exness) duy trì hai tổ chức có tư cách quản lý tại Liên minh Châu u (EU): Exness UK Ltd, được quản lý bởi Cơ quan…