Tại sao giá ETH gas lại cao như vậy?

Tại sao giá ETH gas lại cao như vậy?

Ethereum Gas là gì? Khi chúng ta nói về Ethereum Gas (còn được gọi là gwei), chúng ta đang đề cập đến một mức phí hoặc giá trị định giá cụ thể cần thiết cho một giao dịch thành công hoặc thực hiện hợp đồng trên nền tảng Ethereum. Khí được định giá hoặc được […]

Continue Reading