Sự khác biệt giữa blockchain và Bitcoin

Sự khác biệt giữa blockchain và Bitcoin

Kiến thức về tiền điện tử

Hiểu được sự khác biệt cơ bản giữa blockchain và Bitcoin có thể giúp bạn hiểu những điều cơ bản về lĩnh vực tiền điện tử. Blockchain và Bitcoin là nền tảng của ngành công nghệ tài chính khi nói đến lĩnh vực tiền điện tử.

Ngày nay, tiền điện tử đang hướng tới khả năng thích ứng hàng loạt, nhưng đã có những cuộc thảo luận đáng kể về việc sử dụng tiền điện tử. Hai thuật ngữ này thường được coi là có thể thay thế cho nhau trong quan niệm sai lầm, nhưng chúng ta hãy xem xét những điểm khác biệt chính.

Sự khác biệt giữa blockchain và Bitcoin

Để hiểu sự khác biệt giữa Blockchain và Bitcoin, chúng ta sẽ bắt đầu với Blockchain. Những điều cơ bản của Blockchain được bắt nguồn từ các mạng cũ hoặc Internet. Tuy nhiên, một mạng lưới các máy tính được kết nối với nhau, đây là một mạng khép kín hoạt động vì một mục tiêu chung như được định nghĩa trong Blockchain

Khối: Đây là nơi lưu trữ tất cả dữ liệu về các giao dịch.

Thợ mỏ: Các khối cần phân loại và giải quyết, đây là một nhiệm vụ phức tạp, trách nhiệm của Người thợ mỏ.

Các nút: Các nút này giữ các điểm mà việc xâm phạm quyền riêng tư được hạn chế.

Blockchain
Blockchain

Mặt khác, Bitcoin chắc chắn khác với Blockchain. Bitcoin vẫn được công nhận là một trong những loại tiền điện tử sớm nhất xuất hiện trên thị trường, được biết là mang lại chi phí thấp hơn nhiều so với các loại tiền điện tử khác. Trên trang web chính thức, Bitcoin đã được định nghĩa là “tiền P2P (ngang hàng) nguồn mở”.

Bitcoin là một bản sửa lỗi dễ dàng và đối với các hoạt động yêu cầu thanh toán, theo cả hai cách, Bitcoin tiết kiệm rất nhiều thời gian. Bạn chỉ cần tạo một ví và đặt một địa chỉ.

Điều gì tạo nên sự khác biệt giữa Bitcoin và Blockchain

Sự khác biệt rõ ràng giữa Blockchain và Bitcoin là Blockchain được sử dụng để đảm bảo an ninh dữ liệu và thực hiện nhiều nhiệm vụ khác, trong khi Bitcoin là một loại tiền điện tử duy nhất, tuy nhiên, là loại tiền điện tử tiên phong đưa ra các khái niệm về Blockchain. Trong đó Blockchain là công nghệ trong khi Bitcoin dựa trên cùng một công nghệ, tức là Blockchain để bảo mật thanh toán.

Bitcoin
Bitcoin

Một khía cạnh khác liên quan đến cả hai là trong khi Bitcoin chỉ dành riêng cho các giao dịch trực tuyến, trong khi công nghệ blockchain có thể hỗ trợ cho vay tài sản và quyền.