Tuesday, August 16, 2022

Kiến thức về Crypto

Mô hình nến Hammer

Mô hình nến Hammer

Có một loạt các chỉ báo kỹ thuật, biểu đồ và mô hình nến cung cấp tín hiệu cho người mới và các nhà giao dịch có kinh nghiệm. Hôm…
Sàn giao dịch Exness

Sàn giao dịch Exness

Được thành lập vào năm 2008, Tập đoàn Exness (Exness) duy trì hai tổ chức có tư cách quản lý tại Liên minh Châu u (EU): Exness UK Ltd, được…