Sàn giao dịch Exness

Sàn giao dịch Exness

Được thành lập vào năm 2008, Tập đoàn Exness (Exness) duy trì hai tổ chức có tư cách quản lý tại Liên minh Châu u (EU): Exness UK Ltd, được quản lý bởi Cơ quan quản lý tài chính (FCA) tại Vương quốc Anh (UK) và Exness (Cy) Ltd , được kiểm soát bởi Ủy […]

Continue Reading
Đánh giá Exness

Đánh giá Exness

Tập đoàn Exness được thành lập vào năm 2008 và được cấp phép bởi Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA), Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Síp (CySEC) và Cơ quan Dịch vụ Tài chính Seychelles (FSA), có các dịch vụ dựa trên đánh giá này. Nhóm có hơn 120.000 […]

Continue Reading