Khảo sát cho thấy các chuyên gia châu Âu đang đầu tư tài sản kỹ thuật số của họ ở đâu

Khảo sát cho thấy các chuyên gia châu Âu đang đầu tư tài sản kỹ thuật số của họ ở đâu

Cointelegraph đã thực hiện một nghiên cứu về quan điểm của các chuyên gia Châu Âu về tài sản kỹ thuật số. 36% đã tài trợ cho tài sản blockchain. Bitcoin và Ethereum vẫn là tiền điện tử thống trị Cointelegraph Research đã thực hiện một nghiên cứu để khám phá thái độ của các […]

Continue Reading