Saturday, March 25, 2023

CRYTO

Cách đọc biểu đồ tiền điện tử

Cách đọc biểu đồ tiền điện tử

Cùng với tin tức, biểu đồ giá chắc chắn nằm trong số các công cụ hàng đầu mà bất kỳ nhà giao dịch kỹ thuật tiền điện tử nào sẽ sử dụng để tiến hành phân tích giá của Bitcoin hoặc Ethereum trong ngày giao dịch của họ. Các biểu đồ cung cấp đại diện […]

KIẾN THỨC

Cách đọc biểu đồ tiền điện tử

Cách đọc biểu đồ tiền điện tử

Cùng với tin tức, biểu đồ giá chắc chắn nằm trong số các công cụ hàng đầu mà bất kỳ nhà giao dịch kỹ thuật tiền điện tử nào sẽ sử dụng để tiến hành phân tích giá của Bitcoin hoặc Ethereum trong ngày giao dịch của họ. Các biểu đồ cung cấp đại diện […]

DeFi là gì: Ưu điểm, khả năng và rủi ro

DeFi là gì: Ưu điểm, khả năng và rủi ro

Cái tên nóng nhất trong tiền điện tử hiện nay phải là DeFi hoặc tài chính phi tập trung. DeFi phải là một trong những đổi mới có ảnh hưởng lớn nhất đến tài chính truyền thống trong thời gian gần đây. Nó kết hợp các giải pháp ngân hàng thời đại mới với các […]

PHÂN TÍCH CƠ BẢN

Cách đọc biểu đồ tiền điện tử

Cách đọc biểu đồ tiền điện tử

Cùng với tin tức, biểu đồ giá chắc chắn nằm trong số các công cụ hàng đầu mà bất kỳ nhà giao dịch kỹ thuật tiền điện tử nào sẽ sử dụng để tiến hành phân tích giá của Bitcoin hoặc Ethereum trong ngày giao dịch của họ. Các biểu đồ cung cấp đại diện […]

DeFi là gì: Ưu điểm, khả năng và rủi ro

DeFi là gì: Ưu điểm, khả năng và rủi ro

Cái tên nóng nhất trong tiền điện tử hiện nay phải là DeFi hoặc tài chính phi tập trung. DeFi phải là một trong những đổi mới có ảnh hưởng lớn nhất đến tài chính truyền thống trong thời gian gần đây. Nó kết hợp các giải pháp ngân hàng thời đại mới với các […]

Follow Us

Advertisement

Recent Posts